کتاب‌ها

جامعه‌ی نمایش
نویسنده: گی دُبور
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: آگه

اینک آن انسان
نویسنده: فردریش ویلهلم نیچه
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: بازتاب نگار

فرنچ تئوری و آواتارهایش
مترجم: بهروز صفدری، سمیه خواجوندی
ناشر: کلاغ

بین‌الملل نوع بشر
نویسنده: رائول وَنِه‌گِم
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: کلاغ

اعلامیه‌ی حقوق موجود انسانی
نویسنده: رائول وَنِه‌گِم
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: کلاغ

حق مردم در خودبسندگی غذایی
نویسنده: برتران هرویو
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: آگه

شعر و واقعیت
نویسنده: روبرتو خوارِز
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: بازتاب نگار

زرتشت نیچه
نویسنده: پیر اِبر سوفرن
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: بازتاب نگار

در ستایش تن‌آسایی
مجموعه مقاله
مترجم: بهروز صفدری
ناشر: کلاغ

بایگانی

برچسب‌ها