برچسبکاسترو و کاستریسم;

اشاره‌ای گذرا به مرگ کاسترو و کاستریسم

 
 
این یادداشت را امروز در پاسخ به پیام دوستانی نوشتم که نظر مرا در این باره پرسیده بودند و خواهان متن‌هایی « منصفانه و نقادانه» در بررسی تجربه‌ی کاستریسم در کوبا شده بودند:

بایگانی

برچسب‌ها