برچسبانقلاب اسپانیا

مصاحبه با دیه‌گو اَبل پاز

مصاحبه با دیه‌گو اَبل پاز انجام‌شده توسط: میگل ریئرا Miguel Riera منتشرشده در نشریه‌ی El Viejo Topo ، شماره ۱۴۹، فوریه ۲۰۰۱ . ترجمه و توضیحات: پلاتا اُبونو نومه‌پینتس Plata Obono Nomepintes. تاریخ آخرین انتشار: دسامبر ۲۰۱۱. انتشار این مصاحبه در این وب‌سایت در ارتباط است با: بنژامن پره، اکتاویو پاز، دیه‌گو ابل پاز افزوده‌های میان دو کروشه و پانویس‌های مشخص‌شده (م.) از مترجم فارسی است. در ضمن...

بایگانی

برچسب‌ها