دستهفقر و فلاکت در محیط دانشجویی

درباره‌ی فقر و فلاکت در محیط دانشجویی

نکته‌هایی در حاشیه‌ی این ترجمه
زمستان پارسال، ۲۰۱۴ ، دوستانی که در تدارک انتشار مجله‌ای در تهران بودند، ترجمه‌ای فارسی از این متن مصطفی خیاطی برای من فرستادند تا نظرم را درباره‌ی کیفیت آن ترجمه به آن‌ها بگویم.

بایگانی

برچسب‌ها