دستهآنارشیست‌های اسپانیا

مصاحبه با دیه‌گو اَبل پاز

مصاحبه با دیه‌گو اَبل پاز انجام‌شده توسط: میگل ریئرا Miguel Riera منتشرشده در نشریه‌ی El Viejo Topo ، شماره ۱۴۹، فوریه ۲۰۰۱ . ترجمه و توضیحات: پلاتا اُبونو نومه‌پینتس Plata Obono Nomepintes. تاریخ آخرین انتشار: دسامبر ۲۰۱۱. انتشار این مصاحبه در این وب‌سایت در ارتباط است با: بنژامن پره، اکتاویو پاز، دیه‌گو ابل پاز افزوده‌های میان دو کروشه و پانویس‌های مشخص‌شده (م.) از مترجم فارسی است. در ضمن...

بنژامن پره، اکتاویو پاز،دیه‌گو ابل‌ پاز

شور و شیفتگی‌های ما در زندگی مارپیچ‌های غریبی را در می‌نوردند، منظومه یا صورتِ فلکی (هم‌اختران) برآمده از زیسته‌های ما پیامدِ یک صراطِ مستقیم نیست. درهم‌تنیده‌گیِ درنوشتن و درنوردیدن، به واژه‌ی «سرنوشت» در ذهنِ و زبانِ فارسی من پژواکِ عجیبی می‌بخشد. در زبان فرانسه تفاوت ظریفی میان دو واژه‌ی destin وdestinée هست که به‌آسانی به فارسی ترجمه‌شدنی نیست. رائول ونه‌گم این روزها نوشتن کتابی را به پایان...

بایگانی

برچسب‌ها