بایگانی برچسب: s

از جدایی تا نمایش، گی دوبور و ازخودبیگانگیِ اجتماعی

couv-in-situs-BAT

بخشی از نوشته‌ی پی‌یرـ یولیس بَرانک در کتابِ In Situs

مفهومِ « نمایش » نقطه‌ی کانونیِ تئوریِ انتقادی سیتواسیونیست‌ها است، مفهومی که توسط گی دوبور کشف شد اما اعضای مختلفِ IS [ انترناسیونال سیتواسیونیست]، از آغاز و تا امروزه توسط رائول ونه‌گم[۱]، آن را به کار برده‌اند.

درکِ این مفهوم با بسیاری خلط‌معناها و برداشت‌های غلط، از همان دوره‌ی گی دوبور، مواجه شد. جامعه‌ی نمایش، که در ۱۹۶۷ انتشار یافت، برای نخستین بار این مفهوم را در اثری به‌نهایت غنی، چه از لحاظِ سازوبرگِ تئوریک و چه از نظر استنادهای تاریخی، به صورتی نظام‌مند ارائه می‌دهد. ادامه خواندن از جدایی تا نمایش، گی دوبور و ازخودبیگانگیِ اجتماعی