بایگانی برچسب: s

دروغِ بولشوِیستی؛ بخش ۱: لیبرترها و انقلاب روسیه

couv Chazoff

دروغِ بولشوِیستی
نوشته‌ی: ژ. شازوف J. Chazoff

ژول شازانوف، معروف به شازوف، Jules Chazanoff, dit Chazoff ، در ۱۸۹۱ به دنیا می‌آید، در ۱۹۱۲ منشیِ گروهِ « جوانان آنارشیست» و عضوِ « کانون مردمیِ محله‌ی بل‌ویل» است.پس از جنگ با نشریه‌ی لیبرتر همکاری می‌کند. در ۱۹۲۴ در بازگشت از روسیه، دروغ بولشویستی را می‌نویسد. در ۱۹۲۶ به جرمِ برانگیختنِ نظامیان به نافرمانی به هشت ماه زندان محکوم می‌شود. درخواستِ کمکِ او از امداد سرخِ بین‌المللی برای آزادشدن از زندان، و پس از آزادی تشکرِ او از این سازمان در روزنامه‌ی اومانیته [ ارگان رسمی حزب کمونیست فرانسه] ، باعث انتقادهایی از او در جنبشِ آنارشیستی می‌شود. ادامه خواندن دروغِ بولشوِیستی؛ بخش ۱: لیبرترها و انقلاب روسیه