بایگانی برچسب: s

همه‌ی لوتره‌آمون

comte-de-lautreamont

« شعر باید توسط همه ساخته شود. نه توسط یکی.»

این معروف‌ترین عبارت از لوتره‌آمون است که به کرّات و به‌خصوص در آثار سوررئالیست‌ها و سیتواسیونیست‌ها مورد استناد، نقل‌قول و مضمون‌ربایی قرار گرفته است.
برداشت غالب از این عبارت، تأکید بر جنبه‌ی همگانی و اجتماعی شعر است. کمونوته، جمعِ مشترک یا باهمستانِ انسانی، با رهاشدن از چنبره‌ی زنده‌مانی، که با قوانین مفرغی اقتصاد بر اجتماع تحمیل می‌شود، شعر و شاعرانگی را از محدوده‌ی خصوصی و تملکِ مؤلفانِ معدود به گستره‌ی همگانی و بی‌کرانگیِ انسانی می‌کشاند.
در اغلب زبان‌های اروپایی واژه‌ی auteur، مؤلف، با واژه‌ی autorité ، اقتدار ادامه خواندن همه‌ی لوتره‌آمون