انگاره‌ی قدرت و زاپاتیست‌هاـ جان هالووی

انگاره‌ی قدرت و زاپاتیست‌ها
جان هالووِی
ترجمه‌ی فارسی: فرزان نصر

نسخه‌ی پی‌دی‌اف متن:

جان هالووی ـ انگاره‌ی قدرت و زاپاتیست‌ها

این مقاله اولین بار در شماره‌ی ۱۹ مجله‌ی Common Sense به تاریخ ژوئن ۱۹۹۶ منتشر شده است. عنوان اصلی مقاله The Concept of Power and the Zapatistas نوشته‌ی John Holloway است.

 

۱

«دروغی جدید به‌منزله‌ی تاریخ به ما فروخته می‌شود. دروغ در باب شکستِ امید، دروغ در باب شکستِ برازندگی، دروغ در باب شکست انسانیت.» (فرمانده‌یار مارکوس در فراخوان به «یک گردهماییِ بین‌ِ قاره‌ای بر ضد نئولیبرالیسم»، لاخورنادا، ۱۹۹۶/۱/۳۰).

این دروغ دروغی در باب قدرت است، و در باب ضرورت. بیست سال بعد از نئولیبرالیسم، این دیگر واقعاً دروغی در باب امر مطلوب نیست. خوش‌بینیِ بازارِ دهه‌ی هشتاد تا حد زیادی جایش را به واقع‌گراییِ بازار داده است: ‘همه‌چیز در نظام بازار عالی و بی‌نقص’ نیست. اما ‘همینی‌ست که هست و همانی‌ست که باید باشد، آلترناتیوِ دیگری در واقعیت نیست’. ‘یک جامعه‌ی متفاوت ممکن است خوب باشد، اما جامعه‌ی متفاوت امکان ندارد.’ دروغ در باب شکستِ امید، دروغی در باب شکستِ امر ممکن است، دروغی در باب قدرت برای تغییر. ادامه خواندن انگاره‌ی قدرت و زاپاتیست‌هاـ جان هالووی

ریشه‌های ذهنیِ پروژه‌ی انقلابی

در این روزهای مصادف با سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، جوشش پایدار حرکت‌های اعتراضی در عرصه‌های بسیار در ایران، و همزمان با پیدایش یکی از عمیق‌ترین جنبش‌های اجتماعی، جنبش جلیقه‌زردها، در فرانسه به ندرت متنی به فارسی در باره‌ی این دو موضوع دیده‌ام که خرسندم کند. خصلت غالب بر تحلیل‌ها و بررسی‌ها، از تداوم نوعی فقر نظری، خلطِ معنا و عوضی‌گرفتن در میان « صاحب‌نظران » ما خبر می‌دهد.

من چندی پیش در مقاله‌ی “جنبش جلیقه‌زردها در مصاف با گل‌آلودگی‌های ژیژکی” به گوشه‌هایی از این گونه برخوردها پرداختم. در این‌جا ترجیح می‌دهم به‌جای شاهد آوردن از چنین برخوردهایی، همچنان به شیوه‌ی همیشگی‌ام به منابعی ارجاع دهم که به باور من به طرز عمیق‌تر و وسیع‌تری زمینه‌ی نقد و فراگذشتن از چنین فقر و سردرگمی‌هایی را فراهم می‌سازند.

متنی که قصد دارم ترجمه‌اش را به‌تدریج در چند بخش در اختیار خوانندگان این وب‌سایت بگذارم، در سال ۱۹۷۵ توسط کورنلیوس کاستوریادیس نوشته شده و در سال ۱۹۹۹ همراه با مصاحبه‌ای با او بازچاپ شده است.

عنوان متن، “ریشه‌های ذهنی و منطقیِ پروژه‌ی انقلابی” است که از کتاب « برنهادِ خیالینِ جامعه » و از فصل « مارکسیسم و تئوری انقلابی » برگرفته شده است. ادامه خواندن ریشه‌های ذهنیِ پروژه‌ی انقلابی