بایگانی دسته: در ستایش تن‌آسایی

حقِ تن‌آسایی، پل لافارگ،

paresse l'or des fous

در میان کتاب‌هایی که به زبان فرانسه خوانده‌ام و میل به ترجمه‌ی آن‌ها به فارسی از نخست و همواره در من زنده بوده و هست، برخی جایگاه ویژه‌ای برایم داشته اند. از جمله « گفتاری درباره‌ی بندگیِ خودخواسته» از اتی‌ین له بوئسی، و « حق ِ تن‌آسایی» از پل له‌فَرگ ( یا لافارگ). جای بسی خوشحالی است که از متنِ له‌بوسی تا کنون سه ترجمه به فارسی منتشر شده است. من فقط اولین ترجمه را دیده‌ام. برای اطلاع از ترجمه‌های تازه‌تر، این صفحه را ببینید:
http://www.bookcity.org/news-4324.aspx

اما تا جایی که می‌دانم از متن « حقِ تن‌آسایی»، تنها ترجمه‌ی فارسی همانی است که به همتِ نشر کلاغ در تهران در ۱۳۹۱ انتشار یافت، در کتابی با عنوان « در ستایش تن‌آسانی» که افزون‌بر این متن ِ کلاسیک پل لافارگ، شاملِ متن‌های دیگری در باره‌ی همین موضوع است. ادامه خواندن حقِ تن‌آسایی، پل لافارگ،