بایگانی دسته: رساله‌ی زندگی‌دانی برای استفاده‌ی نسل‌های جوان

پیش‌پاافتاده‌های بنیادی، در تدارک رساله‌ی زندگی‌دانی

banalité ed Ludd_

 

از همان آغاز آشنایی‌ام با آثار سیتواسیونیستی، ترجمه‌ی دو اثرِ بنیادیِ این جنبش را طرح‌ریزی کردم، یعنی جامعه‌ی نمایش از گی دوبور، و رساله‌ی زندگی‌دانی برای استفاده‌ی نسل‌های جوان، از رائول ونه‌گم.

اگر ترجمه و انتشار جامعه‌ی نمایش باید از هزار پیچ‌وخم و مانع می‌گذشت تا به دست و درکِ خواننده‌ی فارسی‌زبان برسد، ترجمه و انتشار رساله‌ی زندگی‌دانی مستلزمِ بافتنِ صبورانه‌ی سرنخ آریانی برای عبور از لابیرنتِ ناآشنایی‌ها بود. ادامه خواندن پیش‌پاافتاده‌های بنیادی، در تدارک رساله‌ی زندگی‌دانی