IS 10 p. 50

با سپاس از دوستان نشرکلاغ به خاطر موافقت با پخش این متن که به تازگی در کتاب نقد فرنچ تئوری منتشر شده است.

پیش‌پاافتادگی‌ها ، با آن‌چه پنهان می‌سازند برای سازمان‌دهیِ سلطه‌یافته بر زندگی کار می‌کنند. یکی از این حرف‌های پیش‌پاافتاده این است که زبان دیالکتیکی نیست، تا با این گفته کاربردِ هر دیالکتیکی ممنوع شود. حال آن‌که به‌خوبی پیداست هیچ‌چیز بیش‌از زبان، چونان واقعیتِ زنده، تابعِ دیالکتیک نیست. بدین‌سان هر نقدی از جهانِ کهنه به زبانِ این جهان و بااین‌حال برضدِ این زبان، و بنابراین به زبانیِ دیگر، انجام گرفته است. لازم بوده است که هر نظریه‌ی انقلابی واژگانِ خاصِ خود را ابداع کند، معنای سلطه‌یافته‌ی واژگانِ دیگر را تخریب کند و مواضعِ نوینی را به « جهانِ دلالت‌ها» بیاورد، مواضعی همخوان با واقعیتِ نوینی که درحال تکوین است و باید آن را از چنگِ ملغمه‌ی مسلط آزاد ساخت.

متن کامل: واژگان اسیر ترجمه بهروز صفدری

 

افزودن دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

برای دریافت نوشته‌های تازه مشترک خبرنامه شوید.

بایگانی

برچسب‌ها

shares